Polyfunčný dom FORENT

Forent
1. poschode

Forent
3. poschode

Základné údaje

Polyfunkčný dom prevádzkovaný v centre Tvrdošína, Trojičné námestie 122.

Momentálne máme voľné priestory:

* B1 – kancelársky a obchodný priestor – 43,6 m2  

* B4 – kancelársky a obchodný priestor – 45 m2 

 

 

Forent
2. poschode

O2