O projekte

Základné údaje

Projekt GALILEO vznikol na základe väčšieho dopytu po obchodných a kancelárskych priestoroch v centre mesta Námestovo, zároveň po rastúcich požiadavkách na štandard priestorov a kvalitu poskytovaných služieb spojených s prenájmom.

Výhody OD Galileo:

– výborná poloha a vizibilita objektu v centre mesta 

– objekt v energetickej triede A

– moderné technológie – vzduchotechnika s rekuperáciou, tepelné čerpadlo, výťah, optický internet, kamerový a bezpečnostný systém

– možnosť prispôsobenia požadovanej prenajímanej plochy (vo fáze výstavby)

– kompletne vybavený office sharing

Fázy projektu

– 10/2017  vydané územné rozhodnutie stavebného úradu

– 1/2018  vydané stavebné povolenie

– 2/2018  začiatok výstavby OD GALILEO

– 11/2022  spúšťanie rezervácie priestorov pre našich klientov

– 12/2022  predpokladaný podpis nájomných zmlúv a odovzdanie priestorov