GALILEO - o projekte

Základné údaje

Projekt GALILEO vznikol na základe väčšieho dopytu po obchodných a kancelárskych priestoroch v centre mesta Námestovo, zároveň po rastúcich požiadavkách na štandard priestorov a kvalitu poskytovaných služieb spojených s prenájmom.

Výhody OD Galileo:

– výborná poloha a vizibilita objektu v centre mesta 

– objekt v energetickej triede A

– moderné technológie – vzduchotechnika s rekuperáciou, tepelné čerpadlo, výťah, optický internet, kamerový a bezpečnostný systém

– možnosť prispôsobenia požadovanej prenajímanej plochy (vo fáze výstavby)

– kompletne vybavený office sharing

Fázy projektu

– 10/2017  vydané územné rozhodnutie stavebného úradu

– 1/2018  vydané stavebné povolenie

– 2/2018  začiatok výstavby OD GALILEO

– 1/2021  spúštanie rezervácie priestorov pre naších klientov

– 1.Q 2021  predpokladaný podpis nájomných zmlúv

– 2.Q 2021  predpokladaný dátum odovzdania priestorov