Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súkromia (GDPR)

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú občanov žijúcich v Európskej Únii. Pod osobnými údajmi sa v tomto kontexte rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (“subjekt údajov”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, poloha, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Z GDPR vyplývajú niektoré nariadenia a reštrikcie, ako spracovávať osobné údaje, preto spracovanie týchto údajov popisujeme bližšie:

1. Netajíme, ako údaje spracovávame
Všetky údaje, ktoré poskytnete spoločnosti KM partners s.r.o. s daným zámerom, ktorý je zrejmý
vzhľadom na danú akciu – informovanie a registrácia prenájmu obchodných alebo kancelárskych priestorov, používame iba na dosiahnutie požadovaného zámeru. Informácie sú spracovávané iba na potreby dosiahnutie požadovaného cieľa, prípadne viacerých cieľov tak, aby služba mohla poskytnúť informácie cielenému príjemcovi.

Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:
• Informácie, ktoré nám poskytnete
Nakoľko stánka kmpartners.sk slúži výlučne pre informovanie a dopyt ohľadne nami ponúkaných priestorov na prenájom, v rezervačnom formulári nám zanechávate dobrovoľne tieto údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa bydliska, alebo adresa sídla, IČO, DIČ, emailovú adresu a telefónne číslo. Bez nich by nebolo možné spätné kontaktovanie Vašej osoby ohľadne daného účelu.
Informácie, ktoré získavame z vášho používania našich služieb.
Zhromažďujeme informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate. Tieto informácie zahŕňajú:
• Informácie z protokolov
Keď použijete naše služby alebo si zobrazíte obsah poskytovaný kmpartners.sk, automaticky zhromaždíme a uchováme určité informácie v denníkoch serverov. Medzi tieto informácie patria:
• podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili, napríklad vaše vyhľadávacie dotazy,
• adresa internetového protokolu,
• informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a
odkazujúca adresa URL,
• súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho prehliadača alebo účtu kmpartners.sk.
Miestne úložisko
Pomocou mechanizmov, medzi ktoré patrí webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií, môžeme zhromažďovať a ukladať informácie (vrátane osobných informácií) v miestnom úložisku zariadenia.
Súbory cookie a podobné technológie
Keď navštevujete služby kmpartners.sk, používame rôzne technológie na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o identifikovanie vášho prehliadača alebo zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a uchovávame informácie aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie Kmpartners.sk, ktoré sa môžu zobraziť na iných webových stránkach. 

2. K vašim údajom máte prístup
Naša spoločnosť a stránka kmpartners.sk slúži výlučne na informovanie ohľadne nami prevádzkovaných nehnuteľností. Údaje ktoré nám poskytnete v registračnom formulári, slúžia výlučne na spätné informovanie Vás, ohľadom prenájmu priestoru o ktorý ste mali záujem. Spracovávame vaše údaje, ktoré danej službe poskytnete. Ak si prajete exportovať všetky osobné údaje, ktoré v našich službách používame, môžete nás o to požiadať pomocou sekcie Kontakt. Exporty vám budú k dispozícii do 30 dní od doručenia žiadosti.

3. Aktualizujte, čo potrebujete
Ak ste si vedomý, že informácie ktoré ste nám poskytli nie sú správne a aktuálne, máte možnosť ich kedykoľvek zmeniť požiadaním o zmenu pomocou sekcie Kontakt. Zmeny zvyčajne realizujeme do 48 hodín od prijatia požiadavky, v prípade niektorých náročnejších aktualizácií to môže trvať až do 30 dní.

4. Údaje na vašu žiadosť zmažeme
Ak si neprajete, aby sme niektorými osobnými údajmi disponovali, môžete kedykoľvek požiadať o ich zmazanie.

5. Údaje môžete preniesť (exportovať)
V prípade potreby vám údaje exportujeme, aby ste ich mohli použiť v iných službách alebo iných spoločnostiach. Možete o export požiadať pomocou sekcie Kontakt.

6. Na vaše otázky odpovedáme
Ak máte akékoľvek pochybnosti, na čo požadované údaje potrebujeme, radi sa s vami o týchto pochybnostiach porozprávame. Podobne, ak sa v určitom kroku pri používaní našich služieb neviete rozhodnúť, veľmi radi vám poradíme tak, aby ste dosiahli presne to, čo potrebujete.

7. Požadujeme len to, čo potrebujeme
Nikdy od vás nepožadujeme údaje, ktoré výlučne nepotrebujeme na bezproblémový chod našich služieb pre vás. Zhromažďujeme iba údaje, ktoré uľahčia používanie našich služieb.

8. Anonymita a bezpečnosť na prvom mieste
Naše systémy sú navrhnuté tak, aby aj v prípade kritickej situácie (napríklad neoprávnený prístup) minimalizovali možnosť spájania údajov s vašou osobou. Bezpečnosť vašich údajov je pre nás najpodstatnejšia, preto dbáme na zabezpečenie našich služieb. Na zvýšenie bezpečnosti pri výmene údajov medzi vami a službami Kmpartners.sk používame napríklad SSL certifikáty.
V prípade akýchkoľvek nejasností so spracovaním osobných údajov v službách kmpartners.sk nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom sekcie Kontakt.